Instructiuni de redactare


Lucrari integrale


Utilizati editorul "WORD"

Intreaga lucrare se scrie "la un rand"

Constransi de spatiul tipografic limitat, ne vedem obligati sa va rugam a limita extinderea lucrarii dumneavoastra astfel:

Se vor utiliza urmatoarele:

INSTRUCTIUNI
privind elaborarea si redactarea articolelor pentru revista
"Studia Universitatis Babeş-Bolyai"

Formatul revistei:B5, pagina scrisa: 13x20cm

Setarea paginii: A4, Portrait; Top: 4.8 cm; Bottom: 4.8 cm; Left: 4 cm; Right: 4 cm;

Header: 4.1 cm; Footer: 4.5 cm

Titlul lucrarii:

Autorul (autorii)

Adresa (adresele):

Rezumatul:

Articol:

Colontitluri: Se folosesc trei colontitluri:

Bibliografia:
Modul de alcatuire al bibliografiei:

Tabelele:

Figurile
vor fi inserate in text: